Czym są instalacje teletechniczne?

Instalacje teletechniczne to zaawansowane systemy służące do przesyłania, odbierania i przetwarzania danych oraz sygnałów. Obejmują one szeroki zakres technologii, takich jak telekomunikacja, systemy alarmowe, monitoringu, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej oraz sieci strukturalne. Są kluczowe w nowoczesnych budynkach, zapewniając bezpieczeństwo, komunikację i efektywność operacyjną. Ich rola polega na integracji różnych urządzeń i systemów, umożliwiając użytkownikom zdalną kontrolę i zarządzanie. Instalacje teletechniczne są niezbędne w erze cyfrowej, wspierając rozwój inteligentnych budynków i miast.

Instalacje Niskoprądowe – Nowoczesne Rozwiązania dla Każdego

Nasza oferta obejmuje szeroki zakres instalacji niskoprądowych, które są niezbędne w nowoczesnych budynkach. Realizujemy projekty dotyczące oświetlenia, systemów alarmowych, kontroli dostępu i innych specjalistycznych rozwiązań, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Jakie instalacje wchodzą w skąłd instalacji niskoprądowych – teletechnicznych ?

W branży budowlanej termin „instalacje teletechniczne” obejmuje szereg instalacji, w tym przede wszystkim:

 • System Sygnalizacji Pożaru w skrócie SSPSystem sygnalizacji pożaru, kluczowy element instalacji teletechnicznych, skupia się na wczesnym wykrywaniu oraz szybkim reagowaniu na zagrożenia pożarowe. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom budynku. Współpracuje z innymi systemami, takimi jak kontroli dostępu czy systemy telewizji dozorowej, w celu efektywnego reagowania na sytuacje awaryjne. Standardowo  składa się z centrali przeciwpożarowej czujników dymu, ciepła, a także moduły dźwiękowe ostrzegające. Posiada też ręczne ostrzegacze pożarowe w skrócie ROP.
 • Telewizja Przemysłowa/Dozorowa/ Monitoring (CCTV)

  Instalacje teletechniczne obejmują również systemy monitoringu wizyjnego, czyli CCTV (Closed-Circuit Television). Telewizja przemysłowa umożliwia ciągłe monitorowanie terenu budynku, co zwiększa poziom bezpieczeństwa. Systemy te często są integrowane z innymi instalacjami, na przykład alarmowymi, aby umożliwić szybką reakcję na potencjalne zagrożenia. Ich zadaniem jest również dokumentowanie ewentualnych incydentów, które mogą wystąpić na dozorowanym obiekcie.

 • System Sygnalizacji Włamania i Napadu
  Potocznie instalacja alarmowa.Jej głównym zadaniem jest wykrywanie nieautoryzowanego dostępu do obiektu oraz reagowanie na próby włamania lub napadu. Składa się z czujek ruchu, czujek drzwi/okien (kontaktrony), oraz centrali alarmowej. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, system natychmiast uruchamia alarm, informując odpowiednie służby lub personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo.
 • System Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy

  Ten rodzaj instalacji reguluje dostęp do poszczególnych stref budynku. Wykorzystuje się karty magnetyczne, kody PIN czy biometryczne metody identyfikacji. Ponadto, systemy te często pełnią funkcję rejestracji czasu pracy pracowników, co ułatwia zarządzanie personelem oraz kontrolę nad dostępem do różnych obszarów.

 • Sieci Strukturalne – sieci komputerowe

  W dzisiejszych czasach nieodłącznym elementem budynków są sieci strukturalne, czyli kompleksowe systemy okablowania. Obejmują one m.in. sieci komputerowe, telefoniczne oraz systemy zarządzania budynkiem. Współczesne technologie wymagają solidnej infrastruktury sieciowej, co czyni sieci strukturalne niezwykle istotnym elementem instalacji teletechnicznych.

 • System oddymiania elektrycznegoW sytuacji zagrożenia pożarem, instalacje teletechniczne mogą obejmować również systemy oddymiania elektrycznego. Celem jest eliminacja dymu z pomieszczeń w sposób kontrolowany, aby ułatwić ewakuację oraz umożliwić skuteczne działania służb ratowniczych. Wykorzystuje się specjalne urządzenia i kanały wentylacyjne.

Jak wygląda proces budowy instalacji w ADSV?

Realizacja instalacji teletechnicznych przebiega etapowo, przy czym poszczególne etapy mogą się nakładać lub przebiegać równolegle. W skrócie, proces planowania i realizacji instalacji może być podzielony na następujące kroki:

 1. Ustalenie potrzeb i wymagań inwestora
 2. Opracowanie projektów instalacji teletechnicznych
 3. Budowa infrastruktury potrzebnej do instalacji (koryta, szachty, szafy, kanalizacja teletechniczna/podłoga teletechniczna, słupy kablowe itp.)
 4. Układanie okablowania
 5. Montaż urządzeń (czujników, przycisków, modułów, central itp.)
 6. Programowanie i przeprowadzenie testów uruchomieniowych
 7. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
 8. Odbiór instalacji